14 november 2018
Nieuws

Image

Kluger Hans neemt afscheid van hoofdredacteur Jonas Vanderschueren

Toen in het voorjaar van 2016 duidelijk werd dat de meeste leden van de toenmalige redactieploeg van Kluger Hans andere oorden en bezigheden wilden opzoeken, was Jonas Vanderschueren bij het tijdschrift actief als stagestudent. Hij verzamelde in het najaar 2016 een bijna volledig nieuwe ploeg rond zich en bouwde een stevig netwerk uit, vanuit de overtuiging dat in het huidige literaire landschap van de Lage Landen een tijdschrift als Kluger Hans broodnodig is en blijft. Kluger Hans profileert zich immers sinds enkele jaren als literair boorplatform voor onbekend talent. Het is absoluut noodzakelijk dat nieuwe stemmen in de literatuur aan bod kunnen komen en kansen krijgen om te groeien. Onder leiding van Jonas werd deze missie in het nieuwe meerjarenplan 2017-2020 opnieuw opgenomen, versterkt en uitgebreid.

Versterkt, doordat Kluger Hans het woord in al zijn verschijningsvormen aan bod laat komen, of het nu gaat om drukwerk, digitale media of evenementen. Uitgebreid, omdat Kluger Hans nu nog intensiever inzet op talentontwikkeling, door het organiseren van feedbackworkshops en evenementen. Op die manier liet Jonas Kluger Hans doorgroeien tot een community waar hongerige lezers en gulle auteurs elkaar ontmoeten.

Zulke dingen komen niet vanzelf. Een literair tijdschrift in Vlaanderen is vandaag altijd het resultaat van vrijwilligerswerk, wat dus wil zeggen van veel overleg, gezwoeg en geploeter van individuen met eigen inzichten en bekommernissen. Zonder de kracht van een duidelijke visie en overtuigingskracht komen ambities en wilde dromen al snel in botsing met de taaie realiteit van deadlines, krappe financiën en drukke agenda’s. Het is de verdienste van Jonas dat hij het tijdschrift tijdens de eerste twee jaar van de derde generatie binnen Kluger Hans door de niet altijd even rustige wateren heeft geloodst. Het was een zaak van dingen uitproberen, mensen meekrijgen, veel nachtwerk en steeds opnieuw beginnen.

Midden 2018 maakte Jonas duidelijk dat ook voor hem andere oorden en andere bezigheden lonken. De wereld van het theater, en meer bepaald het Poolse theater, zal de komende jaren zijn aandacht en energie vragen. De voltallige ploeg van Kluger Hans, onder leiding van de nieuwe hoofdredacteur Yasmin Van ‘tveld, wenst hem daarbij alle succes.


DIT BERICHT DELEN