13 juni 2023
Nieuws

Image

Open oproep #45 ‘Mutaties’: de onmogelijkheid om patronen tot in het oneindige foutloos te herhalen

Alles wat leeft is vatbaar voor mutaties. Het gaat om veranderingen in het kernweefsel, om een dubbele helix van karakteristieken die zich in gewijzigde vorm voortzet of zelfs doorbroken wordt. Mutaties vertellen ons iets over de onmogelijkheid om patronen tot in het oneindige foutloos te herhalen en toch zijn ze onderdeel van een voortplantingsmechanisme.

In diagnoses en nieuwsberichten ligt de nadruk op de afwijking, de error en de horror van radicaal veranderd leven. De monsterlijke mutaties zijn het meest gevreesd en tegelijkertijd het meest familiair. Maar wat als je de gezwellen achterwege laat en getijden in de formule brengt? Alle organismes bestaan in de tijd, alleen de mens doet aan uitgekiend generatiedenken. Muteert de zogenaamde tijdsgeest van iedere generatie of creëren we kunstmatige clusters om het hoofd te bieden aan een samenleving die steeds op drift is?

Paul Rodenko herkent in de vernieuwingsgolf van de experimentelen een mutatieproces: “Ook in de poëzie zou men dus kunnen aannemen dat de plotselinge ‘klimaats’-verschuivingen niet ‘zomaar’ plaatsvinden, maar correleren met zeer bepaalde externe factoren.”[1] In hoeverre dragen de hedendaagse literaire teksten genen van literaire voorgangers? Of worden die invloeden overstemd door een hang naar ontwrichting?

De kern vervormen hoeft niet per se uit te gaan van afbraak, het kan ook streven zijn naar een nieuwe, unieke schoonheid. In drag verdwijnt Johannes J. Jaruraak en verschijnt Hungry*. Haar gezichtsstructuur vertoont nog menselijke trekken, maar is op zo een magistrale wijze vertekend dat ze haar eigen soort levend wezen lijkt te zijn. Schuilt er in ieder organisme een mutant die hun natuur wil herdefiniëren?

Stuur ons je DNA – in woorden. Vervorm, verniel of verrijk de essentie in jouw persoonlijke schrijven en maak van Kluger Hans #45 Mutaties het excentriekste nummer.

(*Foto’s: https://www.instagram.com/isshehungry/.)

[1] Paul Rodenko, ‘Een mutatietheorie van de literatuur geschiedenis [sic]’ in: Wandelen en spoorzoeken in de moderne poëzie. (Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1956), pp. 64-70. Geraadpleegd via DBNL (KB, nationale bibliotheek).

Deadline: 18 augustus.

Kluger Hans doet ook graag expliciet een oproep naar beginnende literaire vertalers. Wil je graag werk van een opkomende schrijver uit een ander taalgebied vertalen naar het Nederlands? Stuur dan zeker je vertalingen in, want we zetten met plezier vertaaltalenten en internationale schrijvers in de kijker. Voor meer info over de voorwaarden kijk je even op onze inzendpagina.

Drop je schrijfsels via het inschrijfformulier in onze inbox.


DIT BERICHT DELEN