Over


   Wat is Kluger Hans?

Ontmoet het schrijftalent van morgen nog voor je buurman ervan hoort. Kluger Hans is een literair boorplatform voor opkomend en onbekend talent, in woord én beeld. Onze collectie proza, poëzie en essay komt in een papieren jasje, waarin tekst, vormgeving en beeldende kunst elkaar versterken. Lees dus het tastbare tijdschrift, maar bezoek ook ons online platform Roergebied en kom naar onze evenementen.

De volgende Lize Spit of Radna Fabias vind je dus in Kluger Hans. Vanuit de overtuiging dat de meest prikkelende literatuur zich aan de randen bevindt, bieden we immers ruimte aan auteurs om hun werk verder te laten ontwikkelen.

Tweemaal per jaar publiceren we een nieuw nummer, dat steeds in tandem gaat met het evenement Literaire Schurft. Daarnaast organiseerden we vroeger ook het Literair Reservaat, een improvisatorisch salon waar auteurs, kunstenaars, critici en denkers van allerlei slag de mogelijkheid krijgen met elkaar in dialoog te gaan aan tafel.

 

   Wat vind je in Kluger Hans?

In het tijdschrift publiceren we nieuwe verhalen, poëzie, essays en theaterteksten van opkomend en onbekend talent. Het tijdschrift is een vrijplaats en koestert meerstemmigheid. Als boorplatform zoeken we teksten die de verbeelding prikkelen, de verwarring stimuleren en de verwondering bevorderen.

Onze nummers vertrekken vanuit thema’s die zowel een startpunt als een vrijgeleide bieden. Het papieren blad bevat naast een thematische invalshoek altijd vrije bijdragen.

 

   Wat maakt Kluger Hans uniek?

Stemmen uit de marge. Lees nu al de schrijvers die over vijf jaar op ieders salontafel prijken. We bieden de nieuwsgierige lezer literatuur en beeld voorbij de gevestigde namen. Niet alleen in het tijdschrift zelf, maar ook tijdens onze evenementen Literaire Schurft en Literair Reservaat.

Tekst en beeld versterken elkaar. Voor elk nummer gaan we op zoek naar kunstenaars die een nieuw licht werpen op het thema en de teksten van onze auteurs. Maar ook de vormgeving sluit steeds naadloos aan bij de inhoud. Voor iedere editie wordt de vormgeving dan ook helemaal opnieuw bekeken. Een cover die je moet openscheuren, een pagina met een uitdrukbare ansichtkaart of een volledig doorboord tijdschrift? Kluger Hans gaat ver om zijn lezers te verrassen.

Feedback. Om nieuw talent te laten groeien, bieden we iedereen die een tekst heeft ingestuurd twee keer per jaar de kans om deel te nemen aan een feedbackworkshop met onze redacteurs.


Redactie

Yasmin Van ‘tveld | hoofdredacteur
Natacha Platevoet | dagelijks bestuur
Peter Hautekiet | dagelijks bestuur

Anna Van Hoof
Christiaan Ronda
Dorien Couton
Emerald Liu
Ibe Rossel
Isabelle Stockmans
Lena Vercauteren
Maite Vanthournout
Mattijs Deraedt
Saskia De Ceuster
Tijl Nuyts
Zindzi Tillot Owusu

Beeldredactie
Yasmin Van ‘tveld

Diversikundige
Ferah Taşkın

Vormgeving
Thijs Kestens

Website
Marc Pollentier

Team communicatie
Emerald Liu
Kenny Coenraets

Raad van bestuur
Ruth Kief
Xavier Roelens
Bart Noels
Dorien De Vylder
Pim Cornelussen


Zo hoor je het van een ander

KH #43 – Recensie Literair Nederland: Elke editie is verrassend en nodigt uit tot kijken lezen kijken (Ingrid van der Graaf)
KH #42 – De chaos van Kluger Hans (Margaux Albertijn in Dwars – studentenblad Universiteit Antwerpen)
KH #41 – Meesterlijke vertelling (Column Inge Meijer op Literair Nederland)
KH #40 – Leestip Gent Leest: ‘“Waar is hier”: Kluger Hans #40 met Betül Sefika’ (Jean-Paul Den Haerynck)
KH #40 – Recensie Gent Leest: ‘Nieuwe literatuur, nog voor je buurman ervan hoort’ (Christophe Madelein)
KH #39 – Recensie Literair Nederland: ‘Een veelzijdig tijdschrift met rijk verbeeldende bijdragen’ (Ingrid van der Graaf)
KH #39 – Bespreking ‘Objectief wiskundig model’ van Willemijn Kranendonk (Jeroen van den Heuvel)
KH Alg. – We zijn iemands favoriet (Louisa Henderson)
KH#32 – Recensie Literair Nederland (Ingrid van der Graaf)
KH#29 – Recensie Literair Nederland (Inge Meijer)
KH#28 – Bespreking De Reactor (Xavier Roelens)
KH#26 – Recensie Literair Nederland (Ingrid van der Graaf)
KH#23 – Bespreking Tzum (Obe Alkema)
KH#22 – Recensie Literair Nederland (Ingrid van der Graaf)
KH#21 – Bespreking Deus Ex Machina (Jan Pollet)
KH#21 – Bespreking VPRO (Nikki Dekker) en een geluidsopname
KH#11 – Recensie ooteeootee (Jan Pollet)
KH#10 – Recensie DWB
KH#1 – Recensie De Recensent (Edwin Fagel)


FAQ: Waar komt de naam ‘Kluger Hans’ vandaan?

Kluger Hans kon rekenen, wat in zijn tijd niet zo evident was voor een paard. Hij reageerde op vragen met hoofdknikken en neenschudden en hij tikte getallen met zijn voorbeen, zoals zijn eigenaar hem geleerd had. Als attractie trokken ze van dorpsplein tot dorpsplein en verbaasden het kermispubliek. Alle ongeloof ten spijt vond dat publiek geen bewijzen van bedrog en het betaalde gretig om Kluger Hans aan het werk te zien.

Kluger Hans had de rest van zijn leven kunnen rondtrekken en suikerklontjes verdienen, maar hij werd door een groep wetenschappers meegenomen. Ze belastten een psycholoog met een onderzoek en die kwam tot de conclusie dat Kluger Hans bij zijn ondervragers onbewuste hints detecteerde. Toeschouwers keken in spanning naar de tikken van het paard en hieven hun hoofd op naar zijn gezicht wanneer hij het correcte antwoord had bereikt.

Deze ontdekking geeft inzicht in de psychologie van dier en mens en sociale interactie. In elke communicatieve situatie stuurt het gedrag of de lichaamstaal van de zender de ontvanger in een bepaalde richting, bewust of onbewust.

Het ‘Kluger Hans-effect’ is te ondervangen via literatuur. Literatuur is een communicatiemiddel waarbij de zender zelf niet altijd op de hoogte is van de juiste betekenis van de boodschap of van de juiste oplossing voor het probleem. De ontvanger al evenmin. Psychologen noemen dit de ‘dubbelblind-methode’. Via deze methode waarborgt literatuur een vorm van authenticiteit in de boodschap en doordat ze bovendien ruimte laat voor de lezer, voorkomt ze haar eigen afzwakking tot ontspanningslectuur en nicheproduct.

Kluger Hans staat voor een literatuur die het contact zoekt met de omringende wereld, die het poëtische in de werkelijkheid blootlegt en die pragmatisch is. Kluger Hans draagt geen fundamentele waarheden uit, maar heeft wel iets te zeggen. Het wil teksten die zulke betekenissen dragen, ruimte bieden, in klassieke en minder klassieke vormen, op papier en online, op podia en sociale media.