17 mei 2024
Nieuws

Image

#46 Het dier

Het gebrek aan een gemeenschappelijke taal slaat een kloof tussen mens en dier, zegt John Berger in zijn essay ‘Waarom naar dieren kijken’. Sommige schrijvers in dit nummer nemen die kloof onder de loep door mens en dier met elkaar in conflict te brengen. Ze doen dat vanuit verschillende perspectieven en vermijden de valkuil van het antropomorfisme. Andere schrijvers proberen de kloof net te dichten door de natuur zelf aan het woord te laten. Zo maken ze voelbaar dat mens en dier in de grotere orde der dingen even kwetsbaar en dus in zekere zin lotgenoten zijn.

Met tekst van Merel Aalders, Ellen Apers, Jutta Callebaut, Anke Cuijpers, Dion Dekkers, Veerle De Caestecker, Maartje Franken, Hanne Janssens, Maarten Jochems, Hannah Roels, Loes Rom, Ravi Rosoux en Robin Van der Plaetsen.

Kunst van Elen Braga en Felipe Muhr. Elen Braga peutert contradicties los terwijl benaderingen van identiteit binnenstebuiten worden gekeerd. Met haar vaak arbeidsintensieve stukken en interventies bekijkt Elen hoe mythologische narratieven zich standhouden omringd door hedendaagse overtuigingen. Dieren helpen haar daarbij een taal te spreken die abstracte gegevens omzet in een ontleding van vraagtekens. Felipe Muhr is gefascineerd door de visuele representatie van wat ooit was maar we niet meer kunnen zien. Het beeld dat we hebben van dieren die niet meer bestaan is grotendeels bepaald door interpretaties van vormgevers en illustratoren. En ondanks hun feitelijkheid carpoolen bijvoorbeeld dino’s in onze verbeelding met draken en eenhoorns.

Themaverantwoordelijke: Mattijs Deraedt.

Gastredacteur: Anne Broeksma.

Gastcurator: Els Wuyts.

De peetouders van dit nummer zijn Astrid Haerens en Yousra Benfquih.

In de vormgeving van dit nummer vind je verwijzingen naar de originele Kluger Hans (ca. 1885 – 1916), het paard waarvan eigenaar Wilhelm von Osten beweerde dat het kon rekenen. Zo heb je bij het openen van dit nummer alvast het zadel van Kluger Hans’ rug gehaald. Het getemde paard is losgelaten.

Koop hier je exemplaar van #46 Het dier.


DIT BERICHT DELEN