#40 (des)illusie

 14,00

Wat bieden verhalen en gedichten ons – illusie of desillusie? Enerzijds scheppen schrijvers werelden waarin we ons gewillig laten meeslepen. Anderzijds kunnen de teksten die we lezen ons op een nieuwe manier naar de wereld doen kijken – onze naïeve denkbeelden als het ware doorprikken. Ook zijn de illusies die we onszelf wijsmaken, en de uiteindelijke desillusie die daar het resultaat van is, vaak een onderwerp van literatuur. De auteurs die in dit veertigste nummer gepresenteerd worden gaan elk op hun eigen manier aan de slag met illusies, droombeelden en waanvoorstellingen.

Lees o.a. het essaywerk van Sarah van Vliet en Michaël Van Remoortere, proza van Sanne Aletta van Otten en Bauke Vermaas, en poëzie van Steff Geelen, Betül Sefika en Willemijn van den Geest. Deze editie komt tot leven met kunst van Adelheid De Witte en Ryan Mosley – die laatste dankzij gastcurator Rinus Van de Velde. Peetouders van dit nummer zijn Lize Spit en Rob van Essen! Hun favoriete teksten uit het nummer ontdek je later nog op Roergebied.

Ook de vormgeving van deze editie speelt met illusies. Zo verspringt de titel op de cover en verbergt de buitenkant in zwart-wit een kleurrijke binnenkant. Probeer dit nummer ook eens op te rollen en kijk wat er verschijnt.

Categorie: